Blogg

Karriererettleiing for alle

I eit nytt prosjekt leia av bransjeforeiningane ASVL og Arbeid & Inkludering, har ekspertar frå bransjen, og mellom anna vidaregåande skular, sett på korleis arbeidsinkluderingsbransjen kan tilby betre karriererettleiing til personar med lærevanskar og utviklingshemming.

jente-programmerer-data
Strilen
Image by Daniel Reche from Pixabay
Image by Gerd Altmann from Pixabay
Image by StockSnap from Pixabay
glodebod
Gløde AS
#følgopp
illustrasjon av fjell
vaffler og kaffe
glad jente som hopper
Bakketopper
masks-persona-duality-polarity-827731
nefa
glodegjenbruk
Gløde Karriereveiledning Karriereverktøy
Treavdeling Gløde Mestring
Gløde Miljøarbeid
Gløde As
Avklaring Yrkesveiledning Gløde AFT Språkopplæring ArbeidsinkluderingGløde
Gløde As