Livskvalitet

FNs bærekraftsmål nr. 3 handler om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Så kan man jo spørre seg om god helse og livskvalitet alltid henger sammen? Trenger man ha god helse for å ha god livskvalitet? Oppnår man god livskvalitet ved å ha god helse? Kan det være slik at til tross for at du har god helse, så har du en heller dårlig livskvalitet? Kan du ha dårlig helse, men likevel mene at du har god livskvalitet?

Vaffel og kaffe
Glede
Bakketopper
masks-persona-duality-polarity-827731
nefa
glodegjenbruk
Gløde Karriereveiledning Karriereverktøy
Treavdeling Gløde Mestring
Gløde Miljøarbeid
Gløde
Avklaring Yrkesveiledning Gløde AFT Språkopplæring ArbeidsinkluderingGløde
Gløde