Blogg

Årets viktigaste frukost

Det er eit stort behov for tilrettelagte jobber i Norge. Regjeringa sine eigne tal seier at det er behov for minst 1000 nye jobber årlig. Fleire må få same moglegheit som Andreas i Gløde no når norsk næringsliv skrik etter arbeidskraft. Arbeidsinkludering er sosial bærekraft!

Image by Daniel Reche from Pixabay
Image by Gerd Altmann from Pixabay
Image by StockSnap from Pixabay
glodebod
Gløde AS
#følgopp
illustrasjon av fjell
vaffler og kaffe
glad jente som hopper
Bakketopper
masks-persona-duality-polarity-827731
nefa
glodegjenbruk
Gløde Karriereveiledning Karriereverktøy
Treavdeling Gløde Mestring
Gløde Miljøarbeid
Gløde As
Avklaring Yrkesveiledning Gløde AFT Språkopplæring ArbeidsinkluderingGløde
Gløde As