Å være lærekandidat på Østfoldsk

Utviklingshemmede skoleelever hindres i å få yrkesfaglig spesialundervisning i bedrift i mange fylker.

Bransjeorganisasjonen for vekst- og attføringsbedriftene, ASVL, vil ha slutt på denne diskrimineringen og ønsker at «Østfoldmodellen for lærekandidatordningen» gjøres til en nasjonal modell.

nefa
glodegjenbruk
Gløde Karriereveiledning Karriereverktøy
Treavdeling Gløde Mestring
Gløde Miljøarbeid
Gløde
Avklaring Yrkesveiledning Gløde AFT Språkopplæring ArbeidsinkluderingGløde
Gløde