Logistikk og service

Gjennom ulike formar for produksjon skal Gløde sikre relevant arbeidstrening, og all produksjon og tenesteleveranse skal underbygge visjonen vår om å bidra til at kvart einskild menneske får moglegheit til å nå måla sine.

Avdeling Logistikk og service har arbeidsoppgåver knytt til logistikkoppgåver, transport, vaktmeisteroppgåver, snekring og matlaging.

Avdelingsleiar for avdeling Logistikk og service er Gry Iren Takle, tlf. 450 16 218gryt@glode.no

Gløde Logistikk Lager