Logistikk og service

Arbeidsområda internt hos Gløde er fordelt på dei to hovudarenaene Avdeling Frukt og produksjon og Avdeling Lager og logistikk, samt at det også kan gjennomførast arbeidsutprøving i kontor/administrasjon og på vår prosjektavdeling innan gjenbruk.

Gjennom ulike formar for produksjon skal Gløde sikre relevant arbeidstrening, og all produksjon og tenesteleveranse skal underbygge visjonen vår om å bidra til at kvart einskild menneske får moglegheit til å nå måla sine.

Avdelingsleiar for avdeling Logistikk og service er Gry Iren Takle, tlf. 450 16 218gryt@glode.no

Gløde Logistikk Lager