Rekruttering

Gå til kontaktskjema

Gløde AS har over fleire år opparbeida seg eit stort nettverk av verksemder i Nordhordland og Bergensregionen. Desse verksemdene har gjennom åra tatt i mot kandidatar frå oss til arbeidsutprøving og arbeidspraksis, og mange kandidatar er også rekruttert inn i verksemdene, både innan privat og offentleg verksemd.

Vi skreddarsyr aktivitetar for deltakarane våre, og difor vil vi alltid vere på jakt etter nye arbeidsplassar. Til dømes vil Gløde og arbeidstakar ha eit stort behov for det ordinære arbeidslivet sine auge når det gjeld å sjå den enkelte arbeidstakar sine ressursar.

Ta kontakt med oss for å finne ut meir om korleis di verksemd kan ta i mot kandidatar frå oss. Bruk kontaktskjema under, eller ring/mail:

Carina Haugsdal, tlf. 412 704 86  carina.haugsdal@glode.no

AFT Tilrettelegging Karriereutvikling Yrke Trearbeid

Det er mange fordelar med å ha personar i arbeidspraksis.

For arbeidsgivarar: Rekruttering / Arbeidsutprøving / Praksisplass