Rekruttering

Gå til kontaktsjema

Gløde har eit stort nettverk av verksemder i Nordhordland og Bergensregionen. Desse verksemdene har gjennom åra tatt i mot kandidatar frå oss til arbeidsutprøving og arbeidspraksis, og mange kandidatar er også rekruttert inn i verksemdene. Dette er både innan privat og offentleg verksemd.

Gløde skreddarsyr aktivitetar for deltakarane våre, og difor vil vi alltid vere på jakt etter nye arbeidsplassar. Til dømes vil Gløde og arbeidstakar ha eit stort behov for det ordinære arbeidslivet sine auge når det gjeld å sjå den enkelte arbeidstakar sine ressursar.

Ta kontakt med oss for å finne ut meir om korleis di verksemd kan ta i mot kandidatar frå Gløde. Bruk kontaktskjema under, eller ring/mail:

Åshild Langeland, tlf. 960 98 509ashildl@glode.no

Olaug Wallacher, tlf. 940 24 238, olaugw@glode.no

AFT Tilrettelegging Karriereutvikling Yrke Trearbeid

For arbeidsgivarar: Rekruttering / Arbeidsutprøving / Praksisplass