Rekruttering

Gå til kontaktsjema

Gløde har eit stort nettverk av verksemder i Nordhordland og Bergensregionen. Desse verksemdene har gjennom åra tatt i mot kandidatar frå oss til arbeidsutprøving og arbeidspraksis, og mange kandidatar er også rekruttert inn i verksemdene. Dette er både innan privat og offentleg verksemd.

Gløde skreddarsyr aktivitetar for deltakarane våre, og difor vil vi alltid vere på jakt etter nye arbeidsplassar. Til dømes vil Gløde og arbeidstakar ha eit stort behov for det ordinære arbeidslivet sine auge når det gjeld å sjå den enkelte arbeidstakar sine ressursar.

Ta kontakt med oss for å finne ut meir om korleis di verksemd kan ta i mot kandidatar frå Gløde. Bruk kontaktskjema under, eller ring/mail:

Tryggve Gran, tlf. 479 32 483tryggveg@glode.no

Vibeke Prestmo Valestrand, tlf. 483 11 275, vibekev@glode.no

AFT Tilrettelegging Karriereutvikling Yrke Trearbeid

For arbeidsgivarar: Rekruttering / Arbeidsutprøving / Praksisplass

Gløde AS

Org nr: 963 399 243

Adresse

PB 97,
5906 Frekhaug

Kontakt

Telefon: +47 56 17 58 00
E-post: post@glode.no