Vaktmesterteneste

Gløde har vaktmesteravtale med Frekhaug senter med ansvar for orden og vedlikehald på uteområdet i senteret. Eininga har også ansvar for drift og vedlikehald av eigen eigedom og bygg. Arbeidsområdet passar for dei som har interesse for praktisk arbeid ute og inne.

Avdelinga er arbeidsarena for tiltaka AFT og VTA, for elevar og for eventuelle lærekandidatar.

Gløde Vaktmester