Kompetansen vår

Gløde sine medarbeidarar har brei og variert kompetanse. Vi dekker mange fagfelt og har solid erfaring frå privat næringsliv, helsevesen og offentleg forvaltning samla på ein stad. Vi har ein stor andel med høgskuleutdanning innan ulike fagretningar også ein del med master innan ulike fag. I tillegg har vi personar med fagutdanningar innan ulike fagområde.
• Pedagogisk kompetanse
• Helse- og omsorgsfag
• Leiing og administrative fag
• Humanistiske fag
• Mediefag
• Industri og handverksfag
• Attføringskompetanse
Hos oss skal kvar enkelt deltakarar få eit gjennomført relevant, heilskapleg og personleg tilbod.

Gløde Kompetanse Oppfølging

Gløde AS

Org nr: 963 399 243

Adresse

PB 97,
5906 Frekhaug

Kontakt

Telefon: +47 56 17 58 00
E-post: post@glode.no