Inkluderande kommune

Gå til kontaktsjema

Inkluderande kommune handlar om arbeidsinkludering og om å sjå moglegheitene i eit godt samarbeid mellom eigarkommunar og vekst- og attføringsbedriften.

Gløde er eigd av alle kommunane i Nordhordland. Gjennom eit aktivt eigarskap og gjennom Gløde sitt innovasjonsarbeid, kan vi saman utvikle tenester som kjem alle partar til gode.

For meir informasjon om Inkluderande Kommune: Bruk kontaktskjema under, eller ring/mail:

Avdelingsleiar Tryggve Gran, tlf. 479 32 483tryggveg@glode.no

Dagleg leiar Bjørn-Arild Herfindal, tlf. 478 29 588, bjornh@glode.no

Inkluderande Kommune