Inkluderande kommune

Gå til kontaktsjema

Inkluderande kommune handlar om arbeidsinkludering og om å sjå moglegheitene i eit godt samarbeid mellom eigarkommunar og vekst- og attføringsbedriften.

Gløde er eigd av alle kommunane i Nordhordland. Gjennom eit aktivt eigarskap og gjennom Gløde sitt innovasjonsarbeid, kan vi saman utvikle tenester som kjem alle partar til gode.

For meir informasjon om Inkluderande Kommune: Bruk kontaktskjema under, eller ring/mail:

Dagleg leiar Thomas Knudsen, tlf. 960 98 514thomas.knudsen@glode.no

Nestleiar/Utvikling- og markedsleiar Vibeke Prestmo Valestrand, tlf. 483 11 275, vibeke.valestrand@glode.no

Inkluderande Kommune

4 + 0 = ?