Treproduksjon

Ved treavdelinga vil arbeidstakar få grunnleggande opplæring i arbeid med tre. Vi har fast produksjon av trendy småkassar i ulik storleik, «Hjartebenken», blomekassar, parkbenkar, postkassestativ og bossdunkskjularar.

Arbeidstakarar vil få opplæring av faglærd møbelsnekkar, og opplæringa vert gjort etter læremål frå møbelsnikkarfaget og trevare- og bygginnreingsfaget.  

Arbeidsarena for AFT, VTA, Avklaring, elevar og lærling/lærekandidat.

Treavdeling Gløde Mestring