Treproduksjon

Ved treavdelinga vil arbeidstakar få grunnleggande opplæring i arbeid med tre. Vi har fast produksjon av trendy småkassar i ulik storleik, «Hjartebenken», blomekassar, parkbenkar, postkassestativ og bossdunkskjularar.

Arbeidstakarar vil få opplæring av faglærd møbelsnekkar, og opplæringa vert gjort etter læremål frå møbelsnikkarfaget og trevare- og bygginnreingsfaget.  

Arbeidsarena for AFT, VTA, Avklaring, elevar og lærling/lærekandidat.

Treavdeling Gløde Mestring

Gløde AS

Org nr: 963 399 243

Adresse

PB 97,
5906 Frekhaug

Kontakt

Telefon: +47 56 17 58 00
E-post: post@glode.no