Kontorpraksis

Gløde kan tilby arbeidsutprøving innan kontorfaglege oppgåver. Opplæringa har som mål å gi grunnleggande erfaring retta mot kontoroppgåver i store delar av arbeidsmarknaden.

Innanfor Gløde AS har vi relevante kontorfaglege oppgåver som kan gjerast av tiltaksdeltakarar i ein introduksjonsperiode i faget før arbeidspraksis eksternt.

Opplæringa ved Gløde AS vil ha elementer i seg fra fagplan i kontor- og administrasjonsfaget, og vil m.a. dekke emner innan sekretærfunksjon, post/arkiv og lønn/økonomi, markedsføring, sosiale medier og oppsett av heimeside.