Tilrettelagt fagopplæring

Gløde er godkjend i lærefaga

Arbeidstakarar i VTA kan få tilbod om opplæringskontrakt (eventuelt lærekontrakt) når dette er hensiktsmessig for på sikt å få delkompetanse / full fagutdanning i eit av desse faga.

Arbeidstakaren får då status som lærekandidat (eventuelt lærling), og skal ha opplæring i faget med eit mål om å gå opp til kompetanseprøve (eventuelt fagprøve når arbeidstakaren har status som lærling)

Møbelsnekker Gløde
Lærefag

Deltakarar i Arbeidsførebuande trening vil også ha tilgang på opplæring via fagplanane i faga, og dette kan vere starten på ei vidare karriere som lærekandidat/lærling i eksterne bedrifter.

Innanfor Gløde sine veggar kan ein i tillegg til dei godkjende faga jobbe med arbeidsoppgåver og delopplæring knytt til aktivitørfaget, barne- og ungdomsarbeidarfaget, byggdriftarfaget (vaktmeister), glasshandverksfaget, helsearbeidarfaget, handvevarfaget, IKT-servicefaget, reinhaldarfaget, vaskerifaget, salsfaget, tømrarfaget, trelastfaget og trevare- og bygginnreiingsfaget.

Gløde er og medeigar i Opplæringskontoret AMB Hordaland.  Dette er eit opplæringskontor med tilrettelagt fagopplæring som spesialitet.

Målgruppa her er ungdom som har eller vil få utfordringar med å sluttføre yrkesopplæring på eiga hand. Her er det stort sett den ordinære bedriftsmarknaden som vert brukt som lærebedrifter.

I samarbeid med OKAMB er Gløde tilretteleggjar for lærekandidaten og bedrift, og har oppfølging av begge partar gjennom heile opplæringstida.

I løpet av 2021/2022 vonar Gløde den såkalla «Østfoldmodellen» for tilrettelagt opplæring også er komen i drift i Vestland. Då vil det også bli endringar i vår opplæringsmodell.

Eg vil vite meir om tilrettelagt fagopplæring