Brukarundersøking

Alle som avsluttar eit tiltak ved Gløde har høve til å gi tilbakemelding til oss gjennom ei brukarundersøking. Førebels er denne undersøkinga i papirform.

Vi er avhengig av hjelpa di for at vi skal kunne bli betre. Vi vonar du tek deg tid til å svare.

Gløde AS

Org nr: 963 399 243

Adresse

PB 97,
5906 Frekhaug

Kontakt

Telefon: +47 56 17 58 00
E-post: post@glode.no