Brukarundersøking

Alle som avsluttar eit tiltak ved Gløde har høve til å gi tilbakemelding til oss gjennom ei brukarundersøking. Førebels er denne undersøkinga i papirform.

Vi er avhengig av hjelpa di for at vi skal kunne bli betre. Vi vonar du tek deg tid til å svare.