Transport

Gløde har leveranse  av jobb- og skulefrukt, catering, leveransar av produkt frå Gløde og eksterne oppdrag. Arbeidstakar ved transportavdelinga må ha hatt sertifikat (klasse B) i minst 3 månadar før dei får utføre køyring på eiga hand. 

Alle bilane er klasse B, og opplæring og utføring av arbeidsoppdrag er retta inn mot budbilnæringa eller tilsvarande. 

Arbeidsarena for AFT, VTA, Avklaring, elevar og lærling/lærekandidat (innanfor lager/logistikk).

Gløde Logistikk Transport Truck