Transport

Gløde har leveranse  av jobb- og skulefrukt, catering, leveransar av produkt frå Gløde og eksterne oppdrag. Arbeidstakar ved transportavdelinga må ha hatt sertifikat (klasse B) i minst 3 månadar før dei får utføre køyring på eiga hand. 

Alle bilane er klasse B, og opplæring og utføring av arbeidsoppdrag er retta inn mot budbilnæringa eller tilsvarande. 

Arbeidsarena for AFT, VTA, Avklaring, elevar og lærling/lærekandidat (innanfor lager/logistikk).

Gløde Logistikk Transport Truck

Gløde AS

Org nr: 963 399 243

Adresse

PB 97,
5906 Frekhaug

Kontakt

Telefon: +47 56 17 58 00
E-post: post@glode.no