Transport

Gløde har leveranse  av jobb- og skulefrukt, catering, leveransar av produkt frå Gløde og eksterne oppdrag. Arbeidstakar ved transportavdelinga må ha hatt sertifikat (klasse B) i minst 3 månadar før dei får utføre køyring på eiga hand.

Alle bilane er klasse B, og opplæring og utføring av arbeidsoppdrag er retta inn mot budbilnæringa eller tilsvarande.

Avdelinga er arbeidsarena for tiltaka AFT og VTA, og for eventuelle lærekandidatar. Elevar på utplassering kan også ha oppgåver med transportoppdrag.

Gløde Logistikk Transport Truck