Sikker sletting

Gå til bestillingsskjema

Gløde hjelper deg med sikker sletting og miljømessig handtering av utrangerte datamaskiner.

  • Sletting og destruering av elektronisk utstyr eksempelvis PC, mobiltelefon, nettbrett, minnepenner etc.
  • Innhenting, tilbakelevering/avfallshandtering av utstyr etter endt oppdrag.
  • For private kundar kan vi tilby enklere supportteneste, som oppsett, feilsøking og formatering.
  • Sertifikat for utført oppdrag ovanfor tredjepart, der dette er nødvendig for kunden.

Vi tilbyr ei pakkeløysing på henting av gamalt IT-utstyr enten for bedrift eller privat, vi driv med avfallshandtering og ikkje minst sikker sletting av alle typar lagringsmedier.

Meir informasjon og prisar finn du her: Sikker sletting

Ta kontakt for bestilling eller om du ønsker meir informasjon:

Rune Myhr
Mob: 954 43 790
E-post: runem@glode.no

Intimus 8000 degausser

Sikker sletting og annan datahjelp