Sikker sletting av data

Gå til bestillingsskjema

Kanskje har du ein gamal laptop, eit nettbrett eller ein kassert mobiltelefon gjøymd i ei hylle eller i eit skåp?

Potensielt vil desse lagringsmidla innehalde personopplysningar, og kjem slike opplysningar på avvege, kan det gi store konsekvensar.

Etter personvernlova er det eit lovpålagt krav om sikker sletting.

Sikker sletting hos Gløde Data

Gløde hjelper deg med sikker sletting og miljømessig handtering av utrangerte lagringsmiddel.

  • Sletting og destruering av elektronisk utstyr ~ eksempelvis PC, mobiltelefon, nettbrett, minnepenner etc.
  • Innhenting, tilbakelevering/avfallshandtering av utstyr etter endt oppdrag.
  • For private kundar kan vi tilby enklare supportteneste, som oppsett, feilsøking og formatering.
  • Sertifikat for utført oppdrag ovanfor tredjepart, der dette er nødvendig for kunden.

Vi tilbyr ei pakkeløysing på henting av gamalt IT-utstyr enten for bedrift eller privat, vi driv med avfallshandtering og ikkje minst sikker sletting av alle typar lagringsmedier.

Alle sletteverktøy er godkjend av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Meir informasjon og prisar finn du her: Sikker sletting

Ta kontakt for bestilling eller om du ønsker meir informasjon:

Rune Myhr
Mob: 954 43 790
E-post: rune.myhr@glode.no

Sikker sletting og annan datahjelp