Administrasjon

Thomas Knudsen

Administrasjon Frekhaug
Dagleg leiar

Vibeke Prestmo Valestrand

Administrasjonsleiar

Fagavdeling – Arbeidsinkludering / Gløde Data

Åshild Langeland

Arbeidsinkludering
Veileder

Anita Skjeldal Berglund

Arbeidsinkludering
Veileder

Permisjon

Håvard Stusdal

Arbeidsinkludering
Veileder

Ingunn Bjørnevoll

Arbeidsinkludering
Veileder

Permisjon

Bård Kvale

Gløde Data
Instruktør

Carina Haugsdal

Arbeidsinkludering
Avdelingsleder

Simon Wiig Andersen

Arbeidsinkludering
Veileder

Elise Gundersen

Arbeidsinkludering
Veileder

Bodil Skauge Lundøy

Arbeidsinkludering

Veileder/fagansvarleg VTA/KVA

Rune Myhr

Gløde Data
IKT Koordinator / Personvernombud / Arbeidsleiar

Maren Sten Neset

Arbeidsinkludering
Veileder

Berit Mjanger

Arbeidsinkludering
Veileder

Produksjon Havnevegen 15

Thorsheim Gard

Bjørn Thorsheim

Gard- og produksjon
Avdelingsleiar

Ivar Langenes

Miljøterapeut

Marthe Skaar

Produksjons Havnevegen 15
Arbeidsleiar

Hildegunn Meland

Produksjon Havnevegen 15
Arbeidsleiar

May-Britt Reuka

Produksjon Havnevegen 15
Arbeidsleiar

Benedikte F. Kalnes

Produksjon Havnevegen 15
Arbeidsleiar 

Kyrre Hindenes

Arbeidsleiar

Logistikk og service

Gry Takle

Logistikk og service
Avdelingsleiar

Marion Louise Dale

Logistikk og service
Fagleg leiar / Kokk

Inger Bratshaug

Logistikk og service
Arbeidsleiar Mjåtveitflaten 

Oppfølging av lærekandidatar OKAMB

Atle Håtuft

Logistikk og service
Fagleg leiar logistikk / Arbeidsleiar lager og transport

Svein Skjelanger

Logistikk og service
Hjelpearbeidar vaktmesterteneste

Ronald Schjelderup

Logistikk og service
Arbeidsleiar vaktmester

Kari Færø

Logistikk og service
Fagleg leiar møbelsnekker

Permisjon

Mariann Kvalheim

Logistikk og service
Arbeidsleiar Frukt

Julie Kvinge

Arbeidsleiar

Marianne Arnestad Ingebrigtsen

Kantineleiar

Torill Sakstad Østebøvik

Arbeidsleiar