Administrasjon

Thomas Knudsen

Administrasjon Frekhaug
Dagleg leiar

Vibeke Prestmo Valestrand

Nestleiar
(KHMS/Utviklings- og markedsledelse)

Rune Myhr

Administrasjon Frekhaug
IKT Koordinator / Personvernombud

Elise Gundersen

Administrasjon Frekhaug
Arbeidsleiar merkantilt / sentralbord

Bodil Skauge Lundøy

Administrasjon Frekhaug
Fagansvarlig VTA og KTA

Kompetanse og attføring

Åshild Langeland

Kompetanse og attføring
Teamleiar

Anita Skjeldal Berglund

Kompetanse og attføring
Veileder

Håvard Stusdal

Kompetande og attføring
Veileder

Ingunn Bjørnevoll

Kompetanse og attføring
Veileder

Bård Kvale

Kompetanse og attføring
Instruktør

Carina Haugsdal

Kompetanse og attføring
Prosjekt

Simon Wiig Andersen

Kompetanse og attføring
Prosjekt

Frukt og produksjon

Bjørn Thorsheim

Frukt og produksjon
Avdelingsleiar

Ivar Langenes

Frukt og produksjon
Miljøterapeut

Mariann Kvalheim

Frukt og produksjon
Arbeidsleiar

Marthe Skaar

Frukt og produksjon
Arbeidsleiar

Jan Olav Hansen

Frukt og produksjon
Arbeidsleiar

Hildegunn Meland

Frukt og produksjon
Arbeidsleiar

May-Britt Reuka

Frukt og produksjon
Arbeidsleiar

Benedikte F. Kalnes

Frukt og produksjon
Arbeidsleiar reinhald

Logistikk og service

Gry Takle

Logistikk og service
Avdelingsleiar

Marion L. Dale

Logisitkk og service
Fagleg leiar / Kokk

Inger Bratshaug

Logistikk og service
Arbeidsleiar

Atle Håtuft

Logistikk og service
Fagleg leiar logistikk / Arbeidsleiar

Svein Skjelanger

Frukt og produksjon
Hjelpearbeidar vaktmesterteneste

Ronald Schjelderup

Frukt og produksjon
Arbeidsleiar

Kari Færø

Administrasjon Frekhaug
Fagleg leiar møbelsnekker