Administrasjon

Thomas Knudsen

Administrasjon Frekhaug
Dagleg leiar

Vibeke Prestmo Valestrand

Administrasjonsleiar

Fagavdeling – Arbeidsinkludering / Gløde Data

Åshild Langeland

Arbeidsinkludering
Veileder

Anita Skjeldal Berglund

Arbeidsinkludering
Veileder

Håvard Stusdal

Arbeidsinkludering
Veileder

Ingunn Bjørnevoll

Arbeidsinkludering
Veileder

Bård Kvale

Gløde Data
Instruktør

Carina Haugsdal

Arbeidsinkludering
Avdelingsleder

Inger Bratshaug

Oppfølging av lærekandidatar OKAMB

Elise Gundersen

Arbeidsinkludering
Veileder

Bodil Skauge Lundøy

Arbeidsinkludering

Veileder/fagansvarleg VTA/KVA

(permisjon)

Rune Myhr

Gløde Data
IKT Koordinator / Personvernombud / Arbeidsveileder

Maren Sten Neset

Arbeidsinkludering
Veileder

Christine Jørgensen

Arbeidsinkludering
Veileder

Produksjon Havnevegen 15

Thorsheim Gard

Bjørn Thorsheim

Gard- og produksjon
Avdelingsleiar

Ivar Langenes

Miljøterapeut

Marthe Skaar

Produksjons Havnevegen 15
Arbeidsveileder

Hildegunn Meland

Produksjon Havnevegen 15
Arbeidsveileder

May-Britt Reuka

Produksjon Havnevegen 15
Arbeidsveileder

Benedikte F. Kalnes

Produksjon Havnevegen 15
Arbeidsveileder

Kyrre Hindenes

Arbeidsveileder

Lise-Kristine Viken

Produksjon Havnevegen 15
Arbeidsveileder

Logistikk og service

Kafé Helsehuset (RNH)

Kantine/Catering, Havnevegen 11

Vaktmester/tre, Mjåtveitflaten 33

Lager/transport, Mjåtveitflaten 37

Fruktavdeling, Havnevegen 15

Gry Takle

Logistikk og service
Avdelingsleiar

Atle Håtuft

Logistikk og service
Fagleg leiar logistikk / Arbesveileder lager og transport

Svein Skjelanger

Logistikk og service
Hjelpearbeidar vaktmesterteneste

Ronald Schjelderup

Logistikk og service
Arbeidsveileder vaktmester

Kari Færø

Logistikk og service
Fagleg leiar møbelsnekker

(permisjon)

Mariann Kvalheim

Logistikk og service
Arbeidsveileder/fagleiar Frukt

Julie Kvinge

Arbeidsveileder

(permisjon)

Marianne Arnestad Ingebrigtsen

Kantineleiar

Torill Sakstad Østebøvik

Arbeidsveileder

Siren Stall

Kantine/Cateroing
Fagleg leiar / Kokk

Renate Kaland

Kokk / Arbeidsveileder