VTA – Varig tilrettelagt arbeid

Kontaktperson: Fagansvarleg Bodil Skauge Lundøy, tlf. 900 18 307, bodil.lundoy@glode.no

Arbeidsplass for VTA er i Havnevegen 11 15 på Frekhaug, Kafé Helsehuset i Knarvik og på Mjåtveitflaten 37.

Innsøking skjer via lokalt NAV-kontor.

Gå til kontaktskjema

Varig tilrettelagt arbeid er retta mot personar som mottar uføretrygd og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging i arbeidslivet. Varig tilrettelagt arbeid skal gi arbeidstakarane arbeid som bidrar til å utvikle ressursar hos den enkelte gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgåver.

VTA Gløde Arbeidsinkludering Myndiggjøring Brukermedvirkning
Gløde Catering Nordhordland

Gløde legg stor vekt på brukarmedverknad, myndiggjering og aktiv deltaking i alle ledd.

Du vil få ein fast kontaktperson, og vi legg til rette for at du gjennom deltaking i arbeid skal få bruke eigne og tilgjengeleg ressursar og erfaringar.

Deltaking i arbeid skal bidra til å utvikle ressursane dine gjennom tilrettelagt arbeid og til å kvalifisere deg til ein vanleg jobb gjennom produksjon av varer og tenester. Du kan også få permisjon for å hospitere i ordinært arbeidsliv.

Tiltaket er ikkje tidsavgrensa. Vi vil likevel, saman med deg, vurdere om det kan vere aktuelt med andre arbeidsretta tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Arbeidsområder hos oss:

Logistikk

Drift og handverk

Gløde Data

IKT

Eg vil vite meir om varig tilrettelagt arbeid (VTA)