Om Gløde

Gløde AS sitt formål er arbeidsinkludering, kompetanseformidling og verksemd i samband med dette. Gjennom arbeid og tenester har vi som målsetjing å styrke den enkelte sin moglegheit til sjølv å nå måla sine. Målgruppa er personar som kan ha behov for avklaring, arbeidstrening, opplæring og hjelp til å komme ut i ordinært arbeid, eller personar som treng varig tilrettelagt arbeid.

Avklaring Yrkesveiledning Gløde AFT Språkopplæring Arbeidsinkludering

Vi tilbyr kompetanseavklaring og arbeidstrening innan ei rekke område, både i våre eigne avdelingar, og i tett samarbeid med næringsliv og relevante bedrifter. Vi er ein sentral aktør innanfor rekruttering til arbeidslivet og er ein døropnar for deg som søker jobb. Stadig vekk opplever vi gode resultat og får positive tilbakemeldingar frå deltakarar som har oppnådd mål dei hadde då dei starta i Gløde.

Gløde ønskjer å vere ein samarbeidspartar for deg når du skal planleggje karrieren din, bli kvalifisert til ein jobb, eller finne det arbeidet som passar for deg.

Eigarane våre

Gløde er i eigd av kommunane i Nordhordland, Hordaland Fylkeskommune, Sparebanken Vest, Nordhordland Næringslag, Norsk Hydro, Frank Mohn Flatøy og Equinor Mongstad, Norsk forbund for utviklingshemma (NFU) og enkeltpersonar.

Gløde AS

Org nr: 963 399 243

Adresse

PB 97,
5906 Frekhaug

Kontakt

Telefon: +47 56 17 58 00
E-post: post@glode.no