LEDIGE STILLINGAR

Har du lyst til å være ringevikar hos oss?

Gløde AS er en arbeidsinkluderingsbedrift med rundt 30 ordinært ansatte og om lag 80 personer i NAV-tiltakene varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidsforberedende trening (AFT), samt kommunalt finansierte tilrettelagte tiltaksplasser (KVA).

Gjennom arbeid og tjenester skal vi styrke den enkelte sin mulighet til selv å nå målene sine. Viktige verdier for oss er at alle kan utvikle seg, alle kan gjøre en forskjell og alle kan delta. Gløde har et faglig og godt dokumentert oppfølgingsarbeid av den enkelte arbeidstaker i tråd med anerkjent praksis, regelverk og retningslinjer. Vi har som mål å til enhver tid være oppdatert på fagområdet og ha en aktiv rolle i utviklingsarbeid.

Vi kan tilby:

En variert, utfordrende og givende jobb.

Et godt arbeidsmiljø.

Lønn etter avtale. Gode pensjonsordninger.

 Ringevikar i avdeling for ekstra tilrettelegging (gård og produksjon)

En del av arbeidstakerne våre har et større tilretteleggingsbehov for å kunne utføre ulikt arbeid. Vi har behov for tilkallingsvikar som har interesse av å jobbe inn mot denne arbeidstakergruppen, og som kan ta i et tak sammen med dem i arbeid på Thorsheim gård og i produksjonslokalene på Frekhaug.

Arbeidet består i å veilede og følge opp deltakere. Videre må du kunne bidra til høy kvalitet på gjennomføring og levering av produkt og tjenester som er bedriftens mål.

Kvalifikasjoner:

Kompetanse i veiledning av mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser

Kompetanse på hvordan det kan tilrettelegges i arbeidssituasjoner for personer som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging

Relevant erfaring – praksis, med omsyn til fag og målgruppa

 Ringevikar catering/kantine

For å kunne ta på oss oppdrag, og dermed gi godt arbeid til arbeidstakerne våre, trenger vi flere hender i catering- og kantineavdelingen vår. I utgangspunktet vil dette arbeidet være ren produksjon av mat, men veiledning av deltakere er en del av arbeidet. Videre må du kunne bidra til høy kvalitet på gjennomføring og levering av produkt og tjenester som er bedriftens mål.

Kvalifikasjoner

Du er gjerne kokk, men ufaglærte med interesse for matlaging er også av interesse for oss.

Du er glad i folk og har interesse av å veilede personer med særlige behov.

Arbeidstid: Dagtid mandag til fredag. Mulig helgejobbing i perioder.

Personlige egenskaper:

For begge stillingene ønsker vi folk som kan være fleksible, initiativrike og løsningsorienterte. Dessuten setter vi pris på om du er god på kommunikasjon og samarbeid, og at du har godt humør.

Du må legge fram politiattest.

Gløde AS tilbyr lønn etter avtale og har gunstige velferdsordninger.

Oppstart: Etter avtale.

SEND OSS CV OG KORTFATTET SØKNAD

Kontaktperson ringevikar catering og kantine: Avdelingsleder Gry Takle, mobil 450 16 218, e-post: gry.takle@glode.no

Kontaktperson ringevikar gård og produksjons: Avdelingsleder Bjørn Thorsheim, mobil 474 60 187, e-post: bjorn.thorsheim@glode.no