Andre arbeidsområde

Her finn de praksisarenaer som ikkje naturleg fell inn under dei to store produksjonsavdelingane våre.

Gløde har som mål å vere ei innovativ verksemd, og vi driv aktivt arbeid for å utvikle nye prosjekt og forretningsområde.

Mykje av dette skal kome deltakarar i ulike tiltak til gode, då det å kunne tilby gode interne arbeidsplassar alltid vil vere eit mål for Gløde.