Andre arbeidsområde

Her finn de praksisarenaer som ikkje naturleg fell inn under dei to store produksjonsavdelingane våre.

Gløde har som mål å vere ei innovativ verksemd, og vi driv aktivt arbeid for å utvikle nye prosjekt og forretningsområde. Mykje av dette skal kome deltakarar i ulike tiltak til gode, då det å kunne tilby gode interne arbeidsplassar alltid vil vere eit mål for Gløde.

Gløde AS

Org nr: 963 399 243

Adresse

PB 97,
5906 Frekhaug

Kontakt

Telefon: +47 56 17 58 00
E-post: post@glode.no