Gard og produksjon

Gjennom ulike formar for produksjon skal Gløde sikre relevant arbeidstrening, og all produksjon og tenesteleveranse skal underbygge visjonen vår om å bidra til at kvart einskild menneske får moglegheit til å nå måla sine.

Ved Gløde har vi fleire interne arbeidsområde. Noko arbeid er meir tilpassa arbeidstakarar med eit større tilretteleggingsbehov. Dette er innanfor

  • Arbeid på gard (t.d. hønsestell, vedkapping, pakking av jord for Mikrogrønt)
  • Ulike former for monterings- og pakkearbeid (m.a. arbeid for Framo)
  • Kabelskrelling
  • Glassfusing (kunstglass for salg i butikk

Avdelingsleiar for avdeling Gard og produksjon er Bjørn Thorsheim, tlf. 474 60 187, bjorn.thorsheim@glode.no