Organisasjonen

Dagleg leiar for Gløde er Bjørn Arild Herfindal. Styret vert leia av Nils Marton Aadland.