Organisasjonen

Dagleg leiar for Gløde er Thomas Peter Knudsen.

Styret vert leia av Nils Marton Aadland.

Nestleiar: Steinar Raa

Styremedlem:

  • Åshild Aamli
  • Anne Grete Eide
  • Rolf Svendsen
  • Kristina Vaktskjold Hamre
  • Marion Louise Dale

Varamedlem:

  • Sølvi Norunn Gripsgård Knudsen
  • Tore Eugen Hansen
  • Simon Wiig Andersen