Organisasjonen

Dagleg leiar for Gløde er Bjørn Arild Herfindal. Styret vert leia av Nils Marton Aadland.

Gløde AS

Org nr: 963 399 243

Adresse

PB 97,
5906 Frekhaug

Kontakt

Telefon: +47 56 17 58 00
E-post: post@glode.no