Inkluderande bedrift

Gå til kontaktsjema

Ønsker di verksemd å bidra til at fleire kjem i arbeid?

Inkluderande bedrift er eit verktøy som gjer vegen inn i, eller tilbake til, arbeidslivet kortare og enklare. Det er også ein metode som aukar moglegheiten for at du som arbeidsgivar gjer dei rette tilsettingane.

Korleis fungerer det?

Di bedrift kjem i kontakt med arbeidssøkarar de ellers ikkje ville møtt.

Ein tilretteleggjar i Gløde gir profesjonell og fagleg oppfølging til både verksemda og arbeidssøkar.

Arbeidssøkar får moglegheit til å utvikle seg og oppnå meistring.

Gjennom Inkluderande Bedrift finn vi arbeidssøkarar som eignar seg best for di verksemd. Vi går systematisk til verks ved å kartleggje behova i di verksemd, og kva forventningar de har til arbeidssøkarar.

Arbeidssøkaren gjennomgår ein tilsvarande kartleggjing, slik at vi kan tilby kandidatar med dei beste føresetnadane for å lukkast hjå dykk.

Gløde AFT Språkopplæring Inkludering

Ta kontakt med oss for å finne ut meir om korleis di verksemd kan bli Inkluderande Bedrift i samarbeid med Gløde.

Åshild Langeland, tlf. 960 98 509, ashild.langeland@glode.no

Thomas Knudsen, tlf. 960 98 514thomas.knudsen@glode.no

Inkluderande Bedrift