Inkluderande bedrift

Gå til kontaktsjema

Dei siste åra har Gløde laga avtalar med fleire verksemder som no er med i nettverket vårt av inkluderande bedrifter gjennom ordninga Inkluderende Bedrift, lansert av bransjeforeninga ASVL. Her skriv vi saman med verksemdene ulike praksisavtalar. Verkemidla er gode forventningsavklaringar, kartlegging av verksemdene for å finne best mogelg match mellom deltakar og arbeidsplass, og god og tett oppfølging, både av deltakar og bedrift.

Vil du bli med i inkluderingsdugnaden og i nettverket vårt av inkluderande bedrifter? Ta kontakt med oss for å finne ut meir om korleis di verksemd kan bli Inkluderande Bedrift i samarbeid med Gløde. Bruk kontaktskjema under, eller ring/mail:

Tryggve Gran, tlf. 479 32 483tryggveg@glode.no

Vibeke Prestmo Valestrand, tlf. 483 11 275, vibekev@glode.no

Gløde AFT Språkopplæring Inkludering

Inkluderande Bedrift

Gløde AS

Org nr: 963 399 243

Adresse

PB 97,
5906 Frekhaug

Kontakt

Telefon: +47 56 17 58 00
E-post: post@glode.no