Minnestund

Gå til bestillingsskjema

Brosjyre på lokaler og bevertning til minnestunder oppd. april 2024

Minnestunda er ei viktig samling for familie og vener. Gløde vil sørge for at de får ein god og verdig ramme rundt samankomsten slik at de kan fokusere på sjølve samværet. Vi tar oss av mat, servering, dekking og rydding.

Vi har flotte og universelle lokaler til minnestunda sentralt på Frekhaug for inntil 96 gjestar.

Servering kan vere betasuppe, snitter, kaker og kringler, men de kan sjølv velje det de ynskjer frå vår rikhaldige meny.

Du kan ta kontakt med oss via bestillingsskjema, på telefon
960 98 501 /56 17 58 00 eller e-post kantine@glode.no

Gløde-Minnestund

Minnestund