Minnestund

Gå til bestillingsskjema

Minnestunda er ei viktig samling for familie og vener. Gløde vil sørgje for ein god og verdig ramme rundt minnestunda slik at de kan fokusere på sjølve samværet. Vi tar oss av mat, servering, dekking og rydding.

Brosjyre på lokaler og bevertning til minnestunder oppd. jan. 2021

Du kan ta kontakt med oss via bestillingsskjema, på telefon
960 98 501 /56 17 58 00 eller e-post kantine@glode.no

Gløde-Minnestund

Minnestund