Lager / logistikk

Gløde har lagerhald av røyrklemmer for FRAMO Hjertås, samt lager av O-ring- og pakningssett for Astrup og Rolls Royce Marine.

Lager og Logistikk som arbeidsarena kan gi arbeidstakar opplæring  i og praksis frå enkelt lagerhald og lagerstyring, køyring av truck samt noko monteringsarbeid (montering av røyrklammer, montering av røyrbøyler for FRAMO Hjertås).

Avdelinga er arbeidsarena for tiltaka AFT og VTA, for elevar og for eventuelle lærekandidatar. Avdelinga har for tida (2022) ein kandidat som gjennomfører full opplæring innan logistikkfaget.

Gløde Lager Logistikk Praksisarena