Lager / logistikk

Gløde AS har lagerhald av røyrklammer for Framo, samt lager av O-ringsett for Bergen Engines AS.

Arbeidet på lager-/logistikkavdelinga er montering av klammersett, ordrepakking, pakking av O-ringsett, pakningssett og reparasjonssett til skipsmotorar, kvalitetskontroll, truck køyring, dagleg kontroll av truck, varedeklarasjon, følge plukklister, kontroll av eige og andre  sitt arbeid, og logistikksystem på data. I tillegg monterer vi gummipakningar i vindaugslister for Lyssand Frekhaug.

Avdelinga er arbeidsarena for tiltaka AFT og VTA, for elevar og for eventuelle lærekandidatar. Gløde vart i 2020 godkjent som opplæringsbedrift i lager-/logistikkfaget og kan tilby fagopplæring til aktuelle kandidatar. Avdelinga har for tida (2023) ein kandidat som gjennomfører full opplæring innan logistikkfaget.

Gløde Lager Logistikk Praksisarena