Lager / logistikk

Gløde har lagerhald av røyrklemmer for FRAMO Hjertås, samt lager av O-ring- og pakningssett for Astrup og Rolls Royce Marine.

Lager og Logistikk som arbeidsarena kan gi arbeidstakar opplæring  i og praksis frå enkelt lagerhald og lagerstyring, køyring av truck samt noko monteringsarbeid (montering av røyrklammer, montering av røyrbøyler for FRAMO Hjertås).

Arbeidsarena for AFT, VTA, elevar og lærling/lærekandidat.

Gløde Lager Logistikk Praksisarena