Karriererettleiing

Gå til kontaktskjema

Karriererettleiing er eit tilbod i alle arbeidsmarknadstiltaka ved Gløde. I tillegg kan vi tilby karriererettleiing for privatpersonar i Nordhordland (Hagellia 4, Knarvik) og i Bergen (C Sundts gt. 51).

Karriererettleiing for privatpersonar er et tilbod til deg som ønsker å få svar på korleis du best kan nytte kompetansen og eigenskapane dine i samband med jobbsøking. Gløde tilbyr også karriererettleiing for deg som er arbeidstakar og vurderer å endre karriereretning.

Målet vårt er å sikre at du som kunde opplever å ha kompetanse som du kan nyttiggjera på ulike nivå innan ulike bransjar.

Gløde Karriereveiledning Karriereverktøy
Gløde Karriereveiledning Karriereverktøy Avklaring

Etter bruk av våre karriereverktøy, vil det ligge føre resultat som dannar grunnlag for vidare drøfting med rettleiar om relevante yrkesretningar for deg. Gløde tilpassar tilbodet etter kundane og kan tilby ulike verktøy, til dømes Vip24.

I tillegg har Gløde et bredt nettverk av arbeidsgivarar som kan kontaktas for utfyllande informasjon, og oppdatering av ulike yrkesretningar og bransjar.

Gjennomføring

Innleiing: Inntil ein time samtale til avklaring av forventningar og krav frå kunde.

Gjennomføring og evaluering av test utført av deltakar om ønskeleg fra kunden sin side, saman med rettleiar.

Oppsummering og evaluering av testresultat, to timar.

Kunden vil etter rettleiinga ha rapport og forslag til alternative yrke.

For meir informasjon / pris, bruk kontaktskjema eller ta direkte kontakt med: Avdelingsleiar Tryggve Gran, tlf. 479 32 483, tryggveg@glode.no

Karrierettleiing

Gløde AS

Org nr: 963 399 243

Adresse

PB 97,
5906 Frekhaug

Kontakt

Telefon: +47 56 17 58 00
E-post: post@glode.no