Karriererettleiing

Gå til kontaktskjema

Karriererettleiing er eit tilbod i alle arbeidsmarknadstiltaka ved Gløde. I tillegg kan vi tilby karriererettleiing for privatpersonar i Nordhordland (Hagellia 4, Knarvik) og i Bergen (C Sundts gt. 51).

Karriererettleiing for privatpersonar er et tilbod til deg som ønsker å få svar på korleis du best kan nytte kompetansen og eigenskapane dine i samband med jobbsøking. Gløde tilbyr også karriererettleiing for deg som er arbeidstakar og vurderer å endre karriereretning.

Målet vårt er å sikre at du som kunde opplever å ha kompetanse som du kan nyttiggjera på ulike nivå innan ulike bransjar.

For meir informasjon / pris, bruk kontaktskjema eller ta direkte kontakt med: Teamleiar Åshild Langeland, tlf. 960 98 509, ashildl@glode.no

Gløde Karriereveiledning Karriereverktøy

Karriererettleiing

Digitale ressursar

Arbeidsglede med Vip24 (digitalt karriereverktøy)

Eit prosessverktøy som gjennom kartlegging av verdiar, interesser og preferansar skal fremje selvinnsikt og refleksjon rundt eigne friskfaktorar, styrkar og utviklingspotensial.

Karriereverktøy (digitalt karriereverktøy)

Via dette verktøyet kan du også utforske interesser og preferansar, samt utforske yrker.

Rettleiing gjennom begge desse verktøya kan gjerast digitalt gjennom ulike kommunikasjonsplattformar, tilpassa deltakar/kunde.

Jobbkompasset

Usikker på kva du vil bli? Her kan du velje eit område som interesser deg og deretter finne eit yrke som passar.

Mitt Yrke 

NRK-serie med korte presentasjonar av ulike yrke.

Interessetestar på Utdanning.no

Kva er du interessert i? Finn ut meir om evner og interesser ved hjelp av ulike interessetester.

Karriereveiledning.no

Eit gratis tilbod frå Kompetanse Norge til alle som treng rettleiing om utdanning eller jobb – uansett kor du bur. Her kan du ringe eller chatte anonymt med ein profesjonell karriererettleiar, og finne tips, informasjon og verktøy.

Gløde Karriereveiledning Karriereverktøy Avklaring

Karrierettleiing