CV, søknad og intervjutrening

Gå til kontaktskjema

Gløde tilbyr hjelp til å utforme CV og søknad samt intervjutrening i tiltaka AFT, avklaring og oppfølging.

I samarbeid med deg vil Gløde og du utarbeide ein personleg søknad med oppdatert og tidsriktig CV. Vi vil sikre at den relevante kompetansen din blir trekt fram, der målet er å auke moglegheitene dine for at nettopp du skal bli kalla inn til intervju.

CV Søknad Intervju
CV Søknad Intervju

Rettleiarane i Gløde har lang erfaring i kartlegging av arbeidsgivarar og kompetansen det blir spurt etter. Rettleiar vil også hjelpe til med å få fram motivasjonen din, og saman med deg få fram kva resultat du kan vise til, for å komme i betraktning av arbeid i ønska retning.

Andre personar som ynskjer bistand på desse områda, kan bruke kontaktskjema eller ta direkte kontakt med teamleiar Åshild Langeland, tlf. 960 98 509, ashildl@glode.no

Digital ressurs: Nettbasert jobbsøkarkurs

Som deltakar i eit av Gløde sine tiltak vil du ha fri tilgang til Gløde sitt eige nettbaserte jobbsøkarkurs.

Jobbsøkarkurs (komplett)

Korleis skrive CV

Korleis skrive jobbsøknad

Jobbintervju

Nedanfor har vi samla ein del andre digitale ressurar du kan bruke i samband med utarbeiding av CV, jobbsøk og intervju.

CV, søknad og intervjutrening

Digitale ressursar

Digitale karriereferdigheter 

Lær hva du bør kunne for å lykkes med å bygge din karriere på nett.

NAV – Søknad og CV

Tips og råd frå NAV om korsleis du skal lage CV og skrive søknad, korleis du skal fylle hulla i CV’n, kva for dokumentasjon du treng, korleis bruke referansar m.m.

NAV – Intervjuet

Førebu deg på intervju. Korleis intervju skal du på?

Jobbintervju – kroppsspråk (NRK)

Kan kroppsspråket ditt sikre deg draumejobben?

CV-nerden

Korleis få ein glimrande CV? Korleis lage ein fantastisk søknad? Kva skal du kutte fra CV’n?

CV, søknad, intervjutrening