Kantine / catering

Gløde drifter kantine for tilsette i Havnevegen 15 og på Rådhuset i Meland. Med kjøkken og kantinedrift som arbeidsarena, får arbeidstakarar kyndig rettleiing og opplæring av faglærde kokkar, og etter eigen opplæringsplan.

Gløde si kantine leverer catering i Nordhordland og Bergen, har dagleg utlevering av lunsj til ulike verksemder under namnet «Lunsj på hjul», legg til rette for minnestunder samt ein del andre oppgåver.

Arbeidsarena for AFT, VTA, Avklaring, elevar og lærling/lærekandidat.

Kantine Catering Gløde

Gløde AS

Org nr: 963 399 243

Adresse

PB 97,
5906 Frekhaug

Kontakt

Telefon: +47 56 17 58 00
E-post: post@glode.no