Matfag

Kafé Helsehuset – Knarvik
Internkantine Frekhaug
Catering
Utleige
Minnestund

Med kjøkken og kantinedrift som arbeidsarena, får arbeidstakarar kyndig rettleiing og opplæring av faglærde kokkar, og etter eigen opplæringsplan. Kantinene er godkjendt som lærebedrift i kokkefaget.

Gløde driv internkantine på Frekhaug og Kafé Helsehuset i Knarvik. Vi leverer catering i Nordhordland og Bergen, har dagleg utlevering av lunsj til ulike verksemder under namnet «Lunsj på hjul», legg til rette for minnestunder samt ein del andre oppgåver.

Begge kantinene er arbeidsarena for tiltaka AFT og VTA, for elevar og for eventuelle lærekandidatar.

Kantine Catering Gløde