Kantine / catering

Gløde drifter kantine for tilsette i Havnevegen 15. Med kjøkken og kantinedrift som arbeidsarena, får arbeidstakarar kyndig rettleiing og opplæring av faglærde kokkar, og etter eigen opplæringsplan.

Gløde si kantine leverer catering i Nordhordland og Bergen, har dagleg utlevering av lunsj til ulike verksemder under namnet «Lunsj på hjul», legg til rette for minnestunder samt ein del andre oppgåver.

Avdelinga er arbeidsarena for tiltaka AFT og VTA, for elevar og for eventuelle lærekandidatar.

Kantine Catering Gløde