Velkomen til Gløde si nye heimeside

Heimesida vår kan endeleg publiserast!

I tett samarbeid med Snitt reklamebyrå har vi fått utvikla og designa ein nettstad som skal fortelje omverda kven Gløde er og kva Gløde står for.

Her vil de finne informasjon om arbeidsmarknadstiltaka våre. De vil og finne at vi kan tilby ein del tenester til bedrifter og privatpersonar. De vil i tillegg finne produkta våre, og bestille desse.

Velkomen skal de vere!