Blogg

Årets viktigaste frukost

Det er eit stort behov for tilrettelagte jobber i Norge. Regjeringa sine eigne tal seier at det er behov for minst 1000 nye jobber årlig. Fleire må få same moglegheit som Andreas i Gløde no når norsk næringsliv skrik etter arbeidskraft. Arbeidsinkludering er sosial bærekraft!

jente-programmerer-data
Image by Daniel Reche from Pixabay
Image by Gerd Altmann from Pixabay
Image by StockSnap from Pixabay
glodebod
Gløde AS
#følgopp
illustrasjon av fjell
vaffler og kaffe
glad jente som hopper
Bakketopper
masks-persona-duality-polarity-827731
nefa
glodegjenbruk
Gløde Karriereveiledning Karriereverktøy
Treavdeling Gløde Mestring
Gløde Miljøarbeid
Gløde As
Avklaring Yrkesveiledning Gløde AFT Språkopplæring ArbeidsinkluderingGløde
Gløde As