ALT BLIR BRA

Lokalene våre er tomme, uten liv og røre som det vanligvis er. Heldigvis er det mange av oss som får snakke med våre flotte deltagere via kreative digitale kanaler. Da holder vi håpet oppe om at alt blir bra igjen, og lokalene vil fylles av mennesker som søker sin vei videre inn i arbeidslivet, eller som yter sin viktige jobb hos oss hver dag.

Gløde Karriereveiledning Karriereverktøy
Treavdeling Gløde Mestring
Gløde Miljøarbeid
Gløde
Avklaring Yrkesveiledning Gløde AFT Språkopplæring ArbeidsinkluderingGløde
Gløde