AFT Tilrettelegging Karriereutvikling Yrke Trearbeid

Der solen gløder

Erle Sellevåg, ansatt som veileder i Glødes avdeling AFT (Arbeidsforberedende trening), har gjort seg noen betraktninger om å jobbe i Gløde med de oppgavene hun nå er tildelt.

Det er viktig endelig å bli sett som menneske og oppleve at noen har troen på deg, skriver hun, og fortsetter:

«Troen på at alle kan gjøre et arbeid, alle kan utvikle seg og at alle kan gjøre en forskjell.

Det ligger en varme og et håp i de ordene som kan føre til at man får leve, i alle fall deler av livet sitt, i en trygg favn.

I denne varmen står ikke tiltaksarrangør alene, arbeidsgivere rundt må åpne for å slippe inn varme i sin bedrift. Mange gjør det, og det er nettopp disse arbeidsgiverne som til syvende og sist skaper inkludering. Det er her varmen brer seg og legger til rette for mangfold.»

Gløde Karriereveiledning Karriereverktøy
Treavdeling Gløde Mestring
Gløde Miljøarbeid
Gløde
Avklaring Yrkesveiledning Gløde AFT Språkopplæring ArbeidsinkluderingGløde
Gløde