Velkomen til Gløde si nye heimeside

Heimesida vår kan endeleg publiserast!
I tett samarbeid med Snitt reklamebyrå har vi fått utvikla og designa ein nettstad som skal fortelje omverda kven Gløde er og kva Gløde står for.

Gløde Karriereveiledning Karriereverktøy
Treavdeling Gløde Mestring
Gløde Miljøarbeid
Avklaring Yrkesveiledning Gløde AFT Språkopplæring ArbeidsinkluderingGløde

Gløde AS

Org nr: 963 399 243

Adresse

PB 97,
5906 Frekhaug

Kontakt

Telefon: +47 56 17 58 00
E-post: post@glode.no