Gavekasse med frukt og sjokolade

Gå til bestillingsskjema

Kva med å glede ein ven, familie, kundar, bedrifta sine tilsette eller deg sjølv med ei glødande kasse fylt med assortert frukt og sjokolade?

Fruktavdelinga på Gløde står til teneste!

Frukt, sjokolade m.m. vert pakka i trekasser i ulik storleik, produsert ved treavdelinga på Gløde.

Til jul og påske leverer vi gavekasser tilpassa høgtida. Innhald i desse vert annonsert i god tid før jul og påske.

For meir informasjon, bestilling og prisar, ta kontakt på tlf 96 09 85 06 / 940 24 236, e-post: frukt@glode.no, eller gå direkte til bestillingsskjema.

Frukt Gavekasse Glødekasse

Bestill Glødekasse