OK AMB – Tilrettelagt fagopplæring

Gløde er medeigar i Opplæringskontoret AMB Hordaland, opplæringskontoret med tilrettelagt fagopplæring som spesialitet.

Målgruppa er ungdom som har eller vil få utfordringar med å sluttføre yrkesopplæring på eiga hand.

Gløde er ein tilretteleggjar for lærekandidat og bedrift, og har oppfølging av begge partar gjennom heile opplæringstida.

Gå til kontaktskjema

De kan også ta direkte kontakt med avdelingsleiar Vibeke Prestmo Valestrand, vibekev@glode.no, tlf. 483 11 275 for meir informasjon, eller med Opplæringskontoret AMB, dagleg leiar May-Lill Torsvik tlf. 404 38 052.

Eg vil vite meir om tilrettelagt fagopplæring (OK AMB)