Miljøarbeid

Dette arbeidsområdet passar for dei som har interesse for og ynskjer seg inn i eit arbeid innanfor til dømes helsefag, vernepleie og som miljøarbeidar. I hovudsak vil ein få opplæring inn mot det miljøterapeutiske området for personar som treng eit aktivitetstilbod på dagtid. Dei som vel å ha arbeidsutprøving her, må ha stor interesse for å utøve slikt arbeid. Du får jobbe med ulike menneske i ulike aldrar, med ulike behov og med ulike utfordringar, og arbeidsoppgåvene vil vere å hjelpe til i dei daglege aktivitetane og gjeremåla brukargruppa ( i hovudsak i tiltaket Kommunal Varig tilrettelagt arbeid ) har ved Gløde AS.

Arbeidsarena for AFT og Avklaring.

Gløde Miljøarbeid