Gløde Data

I Gløde si avdeling «Gløde Data» skal jobbsøkarar få opplæring i: 

Utføre helsesjekk på PC

Feilsøke og reparere

Oppgradering av datautstyr

Gjennomføre oppstart/igongsetting av nytt utstyr

Installere programvare

Fjerning av virus og anna malware (trojanarar m.m.)

Recovery av data og sikkerhetskopiering

Løyse problemer med internett og routere

Enkelt nettverksoppsett

På sikt:

  • Sal av IKT utstyr og rekvisita
  • Gi support på produkta våre mot kundar
  • Sikker sletting
  • Logistikk