Jobbfrukt – korga med meining

I samarbeid med BAMA og ei landsdekkande gruppe medlemsbedrifter, sysselset Jobbfrukt over 600 personar med behov for arbeidstrening.

Å abonnere på ei Jobbfrukt-korg betyr meir enn å motta ferske råvarer av høg kvalitet.
Du støttar óg verdifulle arbeidsplassar for arbeidstakarar med tilrettelagte behov, og bidreg samstundes til ei berekraftig utvikling.

For meir informasjon, ta kontakt på tlf. 96 09 85 06 / 940 24 236 eller e-post: frukt@glode.no

Du kan også bestille direkte på jobbfrukt.no

Gløde AS

Org nr: 963 399 243

Adresse

PB 97,
5906 Frekhaug

Kontakt

Telefon: +47 56 17 58 00
E-post: post@glode.no